History

สืบสานมวยไทย จากรุ่น.. สู่รุ่น..

LKT Muaythai Gym

หรือค่ายมวยลูกคลองตันเป็นค่ายมวยเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ..2498โดยนายดารามาน มะลูลีม นับถึงวันนี้ก็มีอายุกว่า 60 ปี เพราะลูกหลานได้มีการสืบทอดเจตนารมณ์ที่จะสืบสานวัฒนธรรมมวยไทยให้คงอยู่เป็นศิลปะประจำชาติไทยต่อไป บัจจุบันได้สืบทอดเจตนารมณ์มาถึงรุ่นที่ 3 ของตระกูลแล้ว

ค่ายมวย ลูกคลองตันในยุคต้น

มีนักมวยที่โด่งดังหลายคน เช่น เห่าไฟ ลูกคลองตัน (จอมขุนเข่า), อุสมานน้อย ลูกคลองตัน, สนิท ลูกคลองตัน แชมป์รุ่นฟลายเวท ราชดำเนิน, ไบเล่ย์ ธนูทอง, ไพโรจน์ ธนูทอง แชมป์รุ่นไลท์ฟลายเวท และ ปราบพิภพ ลูกคลองตัน (ลูกชายของนายดารามาน มะลูลีม) แชมป์มินิฟลายเวท เวทีราชดำเนิน

ผู้ดูแลค่ายมวยลูกคลองตันในยุคที่สอง

คือ อดีตส..สามารถ มะลูลีม ลูกชายคนโตของนายดารามาน มะลูลีม ในยุคของ อดีตส..สามารถ มะลูลีมนั้นมีนักมวยที่สร้างชื่อเสียงได้แก่ ยาซีน ลูกคลองตัน แชมป์ เวทีราชดำเนิน และอุสมาน ลูกคลองตัน ทั้งนี้ในช่วงที่ดูแลค่ายมวย นายสามารถ มะลูลีมยังได้ดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก (W.P.M.F) ในปี 2557-2558 อีกด้วย

ปัจจุบัน

สังคมไทยมีการรณรงค์ให้ออกกำลังกายกันมากขึ้น เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง แนวโน้มการออกกำลังกายเปลี่ยนไป คนที่อยู่ในวัยรุ่นเริ่มเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายรักษาสุขภาพกันมากขึ้น ค่ายมวยลูกคลองตันจึงถูกส่งไม้ต่อให้กับทายาทรุ่นที่ 3 ของค่าย นางสาวชารีดา หวังภักดี หลานสาวของตระกูล ซึ่งเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ให้มาเป็นผู้จัดการค่ายมวยลูกคลองตันเพื่อสืบสานศิลปะมวยไทยโดยมีการประยุกต์ใช้ศิลปะมวยไทยผสานเข้ากับวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการปรับเปลี่ยนสถานที่ให้มีความทันสมัย สะอาด เสริมอุปกรณ์ออกกำลังกายต่าง ๆ เข้ามาไว้บริการและเชิญชวนบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย ให้หันมาออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และลดนํ้าหนักผ่านการประยุกต์ของศิลปะมวยไทยและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงมวยไทยมากขึ้นพร้อมได้รับสุขภาพที่ดีกลับไปด้วย

นอกจากนี้ยังส่งเสริมผู้สนใจที่จะชกมวยไทยอาชีพรุ่นใหม่ ๆ อีกหลายคนที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันคือ อิทธิพล ลูกคลองตัน แชมป์มวยเด็กภาคใต้, บัวขาวเล็ก ลูกคลองตัน แชมป์มวยเด็กภาคกลาง สมิหลาเล็ก ลูกคลองตัน และ ฉลามขาว ลูกคลองตัน โดยจัดให้ขึ้นชกที่เวทีราชดำเนินและเวทีมวยอื่น ๆ อยู่เสมอ

นับว่าค่ายมวยลูกคลองตันเป็นค่ายมวยที่มีประวัติยาวนาน มีครูมวยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านมวยไทยที่โลดแล่นอยู่ในวงการมวยไทยมาช้านานจนเป็นที่ยอมรับของคนทั้งในและนอกวงการเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการฝึกสอน เช่น ผุดผาดน้อย วรวุฒิ, ดีเซลน้อย ช.ธนะสุกาญจน์ เจ้าของฉายา ขุนเข่าเสาโทรเลข และปราบพิภพ ลูกคลองตัน 3 อดีตยอดนักมวยไทย โดยยังคงอนุรักษ์มวยไทยดั้งเดิม การไหว้ครู แม่ไม้มวยไทย มวยไทยโบราณไว้ และเพิ่มมวยไทยเพื่อการออกกำลังกายเข้ามาสำหรับบุคคลทั่วไปหรือคนในย่านรามคำแหงให้ได้มีสถานที่ไว้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันอีกด้วย

EXPERT TRAINERS

X