Phanomrung Aor. Runganan

Phanomrung Aor. Runganan

Muay Thai Trainer

Biography:

เริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ 10 ขวบ เป็นนักมวยภูธร ตระเวนชกตามต่างจังหวัดเกือบทุกงานเลิกชกมวยตอนอายุ 19 ปี หันมาเปลี่ยนอาชีพเป็นนักร้องอาชีพ และเป็นสตั้นแมนควบคู่กันไป แต่ด้วยความที่รักในมวยไทย จึงกลับมาตั้งใจศึกษามวยไทยอย่างจริงจังในสายมวยโบราณ(มวยไชยา) จนแตกฉาน จนมาเป็นครูมวยโบราณ จากนัน้ ได้รับการเชิญชวนจากนักมวยรุ่นพี่ รักเล็ก ชูนินาวี อดีต แชมป์ 3 เส้นลุมพินีราชดำเนิน ให้เข้ามาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการทำงานในชมรม ลูกหลานนายขนมต้มโดยมี สามารถ พยัคฆ์อรุณเป็นประธานชมรม

X