Teerayut Bunmalert

Teerayut Bunmalert

Muay Thai Trainer

Biography:

เรียนจบพลศึกษาเอกมวยไทย เคยชกมวยไทยประมาน 70 ครั้ง ได้แชมป์ กีฬาพลศึกษา 1 ครั้ง ได้เหรียญเงิน กีฬาแห่งชาติ 1 ครั้ง ทองแดง 1 ครั้ง
ผ่านการอบรมเป็นผู้ตัดสินมวยไทยและมวยสากล
มีประสบการณ์ในการสอนมวยไทยมามากกว่า 10 ปี
ปัจจุบันนอกเหนือจากเป็นครูมวยแล้ว ยังเป็นวิทยากรด้านมวยไทยของเขตบึงกุ่มด้วย

X